Les 1 De dief bestolen - WbD

Lesinhoud: 

Lesdoelen:

  • zich kunnen oriënteren op de oude plattegrond
  • zien dat er veel veranderd is maar ook veel elementen nog herkenbaar zijn
  • begrijpen dat oude kaarten vroeger anders waren dan nu, en om andere redenen getekend werden

Benodigdheden:

Tijd:

  • 50 minuten

Voorbereiding:

  • Kopieer werkblad 1, voor elke leerling één
  • U kunt de leerlingen in groepjes, tweetallen of individueel laten werken.

  

 

1. Verhaal deel 1: De dief bestolen

 

Lees deel 1 van het Voorleesverhaal deel 1 voor. In het verhaal loopt Gijsbert door Wijk bij Duurstede. Hij komt op plaatsen die de leerlingen misschien herkennen, omdat die nog steeds bestaan.

Bespreek het verhaal na met de leerlingen. Stel hierbij de volgende vragen:

  • Speelt het verhaal in deze tijd?
  • Hoe weet je dat? (verschillen met nu laten benoemen: beddekoets, stro op de vloer, stadswacht, poortwachter, pispot legen)
  • Hoeveel jaar geleden speelt het verhaal zich af?
  • Was alles toen anders in Wijk bij Duurstede of heb je ook dingen gehoord die je herkende? (bv straatnamen)

 

2. Werken met oude kaarten van Wijk bij Duurstede

Deel werkblad 1uit.

Bespreek na aan de hand van het Antwoordenblad bij Werkblad 1.

 

3. De kaart van Wijk bij Duurstede

Bespreek en bekijk op de kaart:

Wijk bij Duurstede is sinds de middeleeuwen natuurlijk gegroeid en veranderd. Het oude stratenpatroon binnen de muren is deels nog wel te herkennen. En de Janskerk (Grote Kerk) zullen de meeste leerlingen ook wel kennen.  Ook de stadsmuur is op verschillende plaatsen nog goed te zien. Misschien kennen sommige leerlingen zulke plekken in de stad?

Het verschil tussen stad en (platte)land was enorm. De stad was ommuurd, en je kon er niet zo maar in- en uit lopen, zoals tegenwoordig. Vergelijk met het verhaal: ‘Hij loopt naar de Rijnpoort. De poortwachter zegt niks en laat hem naar buiten, de stad uit.’

Bij vraag 5: het is waar dat er veel veranderd is, waardoor de kaarten nu niet meer kloppen. Maar een verschil met nu is ook, dat deze kaarten niet bedoeld waren om, zoals nu, er je weg te kunnen vinden. De kaart van Van Deventer is getekend voor militaire redenen: de verdedigingswerken zijn goed te zien, en de belangrijkste gebouwen. De kaart van Blaeu is erg mooi, maar ook beslist niet waarheidsgetrouw.

Laat de leerlingen nog eens naar de kaart van Blaeu kijken. Valt hen nog iets op? Wijs op het grote aantal bomen. Een middeleeuwse stad was een stuk groener dan een stad van nu. Er waren nog (moes) tuintjes en boomgaarden en veel wegen waren ook niet verhard.