Over het project - WbD

1. Samenvatting

De leerlingen kruipen in de huid van Gijsbert, een leerjongen die 600 jaar geleden in Wijk bij Duurstede woonde. Ze onderzoeken hoe hij woonde, wat hij at en hoe het leven er in een middeleeuwse stad aan toe ging. Dit project is een speciale versie van Stad in de Middeleeuwen waarin extra aandacht besteed wordt aan stadsrechten. De aanleiding hiervoor is het feit dat na meer dan 120 jaar het Wijkse Poortboek uit 1505 naar de stad zal terugkeren. Omdat Rhenen en Vianen ook historische steden zijn met stadsrechten, zijn zij een samenwerkingsverband aangegaan met Wijk bij Duurstede. De drie steden organiseren allerlei publieksactiviteiten rond het thema stadsrechten, zoals bijvoorbeeld een symposium, tentoonstellingen en lesmateriaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

In dit lesproject wordt aan de hand van historische bronnen de stad Wijk bij Duurstede onder de loep genomen: hoe zag de stad er uit in de middeleeuwen en wat zie je daar nu nog van terug? De leerlingen bezoeken het plaatselijk museum, waar zij objecten onderzoeken die in het verhaal aan de orde zijn gekomen, en ze maken een stadswandeling. Terug op school verwerken de leerlingen het bezoek aan het museum en leren ze over het middeleeuwse recht en straf.

 

2. Doel van het project

 • Leerlingen leren over het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van tastbare overblijfselen in de stad en in het museum
 • Leerlingen leren primaire historische bronnen bestuderen: oude kaarten, een oorkonde en een zegelstempel met afdruk van het stadswapen van Wijk bij Duurstede
 • Leerlingen leren conclusies trekken uit historische bronnen
 • Leerlingen maken kennis met oud schrift
 • Leerlingen doen kennis op over stadsrechten en leren wat het betekende als een stad in de middeleeuwen stadsrechten kreeg
 • Leerlingen leren dat de geschiedenis van de stad nog overal in de eigen omgeving te vinden en te herkennen is, mede door het werken met oude kaarten
 • Leerlingen maken kennis met o.a. de volgende aspecten van het dagelijks leven in de ommuurde stad: werken (middeleeuwse beroepen), wonen (brandgevaar), eten en drinken. 
 • Leerlingen leren erfgoed in de eigen omgeving kennen

 

3. Lessenoverzicht

 • Les 1 De dief bestolen: De leerlingen luisteren naar deel 1 van een verhaal over een timmermanszoon in Wijk bij Duurstede en doen opdrachten met een antieke kaart
 • Les 2 Stadsrechten: De leerlingen leren over stadsrechten door te werken met primaire historische bronnen
 • Les 3 Bezoek aan het museum: Les op lokatie; museumles en stadswandeling
 • Les 4 Wordt Gijsbert gegrepen?: De leerlingen verwerken de les op lokatie en luisteren naar deel 2 van het verhaal

  

4. Praktische informatie:

Maak voor de museumles afspraken met de museummedewerker van museum Dorestad. Spreek het volgende af:

 • De klas doet alleen een museumles, of ook de stadswandeling
 • Hoe laat jullie komen en hoe lang de les duurt

De stadswandeling staat onder leiding van een museummedewerker, of -vrijwilliger. De wandeling en de museumles voorzien in schriftelijke vragen en opdrachten, waarvan een aantal ook handelingsgericht. In het museum zijn de vragen en opdrachten georganiseerd in de vorm van een circuit, dat door elk groepje wordt afgelegd.

5. Aansluiting bij de canon en tijdvakken

Het project sluit aan bij:

 

canon

 

 • tijdvak Tijd van Steden en Staten 1000 – 1500.tijdvakklein